O mně

Provázím klienty, když chtějí posílit
pružné myšlení, rozvinout silné
stránky své osobnosti, praktikovat v
profesi činorodost i aktivně zvládat
zátěž.

Orientuji se na vypořádání se
s výzvami, pracovními zlomy i
na porozumění jim v novém světle.

Vedu je k převzetí iniciativy,
zodpovědnosti a tvořivosti.

Zaměřuji se na práci s klientem
podle jeho specifikace cíle a potřeb.

Podporuji klienty k respektu k sobě
i druhým při rozhodování a jednání.

Přijímám a buduji důvěru během
koučovacího procesu i kurzů.

Uznávám mlčenlivost o obsahu a korektnost
vztahu při koučinku i v kurzech.

natasa_background-2

Start typing and press Enter to search