O mně

Provázím klienty, když chtějí posílit
pružnost myšlení, rozvinout silné stránky
své osobnosti, praktikovat v profesi
činorodost a aktivně se vypořádat se zátěží.

Orientuji se na vypořádání se s výzvami,
pracovními i osobními zlomy v životě a
porozumění jim v novém světle.

Zaměřuji se na práci s klienty
podle jejich cíle a potřeb.
Vedu je k převzetí iniciativy,
zodpovědnosti a zapojení tvořivosti.

Podporuji klienty k respektu k sobě
i druhým při rozhodování a jednání.
Přijímám a buduji důvěru během
koučovacího procesu i kurzů.
Uznávám mlčenlivost o obsahu a korektnost
vztahu při koučinku a v kurzech.

natasa_background-2

Start typing and press Enter to search